A5 Boy Toplantı Bloknotu

Ürün Kodu: 6331

Fiyat 31,35 TL + KDV

‹¥’ßjÂ0Ư»§8v)µ:'h(³ŒRÿ@ìv፨É4¬6’dºí÷ö]Œu:;ċí\„œÃw¾_Î!xªÀ%7N˜‰5hó‘r½ÈÌT´øä-ð«÷6… ó…iÁT¦¬È}½îA<è@ÿ©РÁ–nû!yÃdCÐ “nHó^>®u?‘JX3™¦6‚™…¼jõY€b\ù¨Š`–N´öÑATœ•…\s‡»âz%3-ÖİÁ6ê˜:‡œ M X%³9¡a?¾Âaž`÷»ˆ]Ã~wŸ:ö3]VÚ6EÎÁ—È ˜„áËñL2ûæb‡4/1ö£ÔFÎ^Ǔ¥|Ë "µf­,ޏûgtÑ^4ŠÊŽ×ð^ã®,þ¾<äÏ!µ=[ùÕñ½†WŸønñ#ȯ¢¶/Ô

• A5 boy toplantı bloknotu
• Kartvizit bölmesi
• Telefon bölmesi
• Kalem takma yeri
• Evrak bölmesi
• Karton kutulu
• 18,5 x 23 cm

Çanta ve Toplantı Bloknotları Kategorisindeki Diğer Ürünlerimiz

6813

Suni Deri Evrak Çantası

385 TL + KDV
6850

Suni Deri Evrak Çantası

357,5 TL + KDV
6712

Laptop Çantası

126,5 TL + KDV
6814

Suni Deri Evrak Çantası

115,5 TL + KDV
6811

Suni Deri Evrak Çantası

115,5 TL + KDV
6711

Laptop Çantası

115,5 TL + KDV
6720

Sırt Çantası

113,3 TL + KDV
6710

Laptop Çantası

108,9 TL + KDV
6713

Laptop Çantası

108,9 TL + KDV
6750

Suni Deri Evrak Çantası

106,7 TL + KDV
6339

Çantalı Toplantı Bloknotu

104,5 TL + KDV
6340

Çantalı Toplantı Bloknotu

104,5 TL + KDV
6723

Sırt Çantası

96,8 TL + KDV
6724

Laptop Çantası

93,5 TL + KDV
6725

Laptop Çantası

74,8 TL + KDV
6755

Laptop Çantası

71,5 TL + KDV
6765

Laptop Çantası

66 TL + KDV
6341

Toplantı Bloknotu

66 TL + KDV
6760

Laptop Çantası

58,3 TL + KDV
6345

Termoderi Toplantı Bloknotu

51,7 TL + KDV
6335

A4 Boy Toplantı Bloknotu

49,5 TL + KDV
6343

A4 Boy Toplantı Bloknotu

48,4 TL + KDV
6722

Sırt Çantası

47,3 TL + KDV
6333

A4 Boy Toplantı Bloknotu

47,3 TL + KDV
6721

Sırt Çantası

46,2 TL + KDV
6332

A4 Boy Toplantı Bloknotu

45,1 TL + KDV
6342

Toplantı Bloknotu

40,7 TL + KDV
6344

Toplantı Bloknotu

40,7 TL + KDV
6728

Laptop Çantası

29,7 TL + KDV
6726

Su Geçirmez Laptop Çantası

27,5 TL + KDV
6334

Toplantı Bloknotu

11 TL + KDV
6335-1

Toplantı Bloknotu

0 TL + KDV