Termoderi Kapak Defter ( 13 x 21 cm )

Ürün Kodu: 6429

Fiyat 16,39 TL + KDV

‹¥’ÑNÂ0†¯çSœ4ñ’Œádİ’E–¸ŒA2¦‰Ü ÇJÚ ê úì]› 5„ 9MÏÉþ¯ç¤xÊAw®´20IÖ äGJmôÂ2YÉ'mƒq»zï@YØÐd¾m˜²”tÓ4-]è?†näö|ØFÛ¾nÃ0àv½¸çEy˜°^¸H VN¦)…MBäÂFF½~ '”Û¨Ž`–N„°Q%*Ïڂ­)‡êΩX±L$kŠöîP–|ŸjUNö«8XHβ¹yýtøò†yŒõŸ"Ö%ùÛ}èØÍtZY´qç|Š ±Q"ér

• Termoderi kapak defter
• 13 x 21 cm
• Kalem takma yeri
• 1. hamur 70 gr. kağıt - 112 yaprak
• Krem rengi kağıt
• Serigraf, sıcak baskı ve UV baskıya uygundur

Tarihsiz Defterler Kategorisindeki Diğer Ürünlerimiz