Lunar Metalik Çevirmeli Tükenmez Kalem

Ürün Kodu: 1029-M

Fiyat 1,166 TL + KDV

‹¥’Ïn‚@ÆÏô)&›ôh«Ö? QDÀ¡I½u·JŠ¬ÙİjÛìKHŸ¥ˆÅJc¼¸‡ÍÎä›ù}3Y<砚wJq0‰· äGB ôÂRYñ'í‚Þܼ÷ Hìh¼\É.ÌYBzÈÔµz§æÁp4?ò¬ÀrØ{ß+ aŽ†` ìеƒÌË&XÍûŸX°œÍ »˜È•tM»G9‚Ê ¤!X$3! twmŶ”ÃñÍ©Ø°TÄ[ŠÊî,y*ǘ”„Ç`b!9K—f`ûCPáËg!V“X•äõ©â0Óee^ÆÍsð%2ÄÄ@±¤ë邑Üs¹E'ðœ‰S!+ –äO/$[¼Ngkö–Jd¶šZU|ú®ÕϞì ílö«êíF«ª¾ÑB‘ߏª=¯î İx¨ªotðlgnµã5¾®éFU~2 ßÓüeMY¼c

• Çevirmeli tükenmez kalem.
• Metalik boya gövde
• Mavi renk mürekkep.
• İnce tip refil

Plastik Tükenmez Kalemler Kategorisindeki Diğer Ürünlerimiz

1155

Tükenmez Kalem

4,928 TL + KDV
1021

Intense Jel Tükenmez Kalem

3,234 TL + KDV
1020

Knock Jel Tükenmez Kalem

3,025 TL + KDV
1016

Emoti Jel Tükenmez Kalem

3,025 TL + KDV
1188

Plastik Roller Kalem

2,75 TL + KDV
1186

Plastik Roller Kalem

2,574 TL + KDV
1008

Forever Jel Tükenmez Kalem

2,574 TL + KDV
1009

Insper Jel Tükenmez Kalem

2,53 TL + KDV
L-390.. Kiki ST

Leccepen Kiki ST Tükenmez Kalem

2,53 TL + KDV
L-413F.. Golf

Leccepen Golf Tükenmez Kalem

2,42 TL + KDV
L-392.. Kiki Eco

Leccepen Kiki Eco Tükenmez Kalem

2,42 TL + KDV
L-152.. Nove

Leccepen Nove Tükenmez Kalem

2,2 TL + KDV
L-395.. Kiki Green

Leccepen Kiki Green Tükenmez Kalem

2,2 TL + KDV
L-390S.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

2,09 TL + KDV
L-418.. Golf

Leccepen Golf Tükenmez Kalem

2,09 TL + KDV
L-496.. Magic

Leccepen Magic Tükenmez Kalem

2,09 TL + KDV
L-206.. Tris

Leccepen Tris Tükenmez Kalem

2,09 TL + KDV
L-225.. X-Nine

Leccepen X-Nine Tükenmez Kalem

2,09 TL + KDV
1110

Çevirmeli Tükenmez Kalem

1,98 TL + KDV
L-206.. WZ

Leccepen WZ Tükenmez Kalem

1,98 TL + KDV
L-203.. Tris

Leccepen Tris Tükenmez Kalem

1,925 TL + KDV
L-102.. Re-Pen

Leccepen Re-Pen Tükenmez Kalem

1,925 TL + KDV
L-102EB.. Re-Pen

Leccepen Re-Pen Tükenmez Kalem

1,925 TL + KDV
L-411.. Golf

Leccepen Golf Tükenmez Kalem

1,87 TL + KDV
L-413F.. Golf

Leccepen Golf Tükenmez Kalem

1,87 TL + KDV
L-393.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

1,87 TL + KDV
L-396F.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

1,87 TL + KDV
1005

Jel Refil Tükenmez Kalem

1,76 TL + KDV
1129

Tohumlu Tükenmez Kalem

1,76 TL + KDV
L-414.. Golf

Leccepen Golf Tükenmez Kalem

1,76 TL + KDV
L-602.. Forte

Leccepen Forte Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-606.. Forte

Leccepen Forte Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-390.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-390FG.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-393FA.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-397.. Kiki

Leccepen Kiki Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-176.. Twisty

Leccepen Twisty Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-218.. X-Five

Leccepen X-Five Tükenmez Kalem

1,65 TL + KDV
L-430.. Mandi

Leccepen Mandi Tükenmez Kalem

1,54 TL + KDV
1028

Dream Basmalı Tükenmez Kalem

1,518 TL + KDV
1127

Tohumlu Tükenmez Kalem

1,386 TL + KDV
1128

Tohumlu Tükenmez Kalem

1,386 TL + KDV
1040-M

Dynamic Basmalı Tükenmez Kalem

1,375 TL + KDV
1004-R

Basmalı Tükenmez Kalem

1,122 TL + KDV
L-316.. X-Eight

Leccepen X-Eight Tükenmez Kalem

1,1 TL + KDV
1001

Basmalı Tükenmez Kalem

1,034 TL + KDV
1082

Pearl Basmalı Tükenmez Kalem

1,012 TL + KDV
1041

Plastik Tükenmez Kalem

0,913 TL + KDV
1093

Çevirmeli Tükenmez Kalem

0,913 TL + KDV
1002

Basmalı Tükenmez Kalem

0,902 TL + KDV
1027

Storm Basmalı Tükenmez Kalem

0,902 TL + KDV
1032

Sigma Yassı Tükenmez Kalem

0,902 TL + KDV
1004-B

Basmalı Tükenmez Kalem

0,847 TL + KDV
1004

Basmalı Tükenmez Kalem

0,847 TL + KDV
1065-B

Basmalı Tükenmez Kalem

0,836 TL + KDV
1065

Basmalı Tükenmez Kalem

0,836 TL + KDV
1066

Aura Basmalı Tükenmez Kalem

0,77 TL + KDV
1030

Syber Basmalı Tükenmez Kalem

0,759 TL + KDV
1063

Basmalı Tükenmez Kalem

0,737 TL + KDV
1061

Wind Basmalı Tükenmez Kalem

0,715 TL + KDV
1061-B

Wind Basmalı Tükenmez Kalem

0,715 TL + KDV
L-212.. X-One

Leccepen X-One Tükenmez Kalem

0,638 TL + KDV
1113

Basmalı Tükenmez Kalem

0,627 TL + KDV
1048

Basmalı Tükenmez Kalem

0,627 TL + KDV
1112

Basmalı Tükenmez Kalem

0,605 TL + KDV
L-181.. Duo

Leccepen Duo Tükenmez Kalem

0,605 TL + KDV
1173-B

Twist Çevirmeli Tükenmez Kalem

0,594 TL + KDV
1178

Creed Basmalı Tükenmez Kalem

0,539 TL + KDV