Termoderi Kapaklı Defter ( 13 x 21 cm )

Ürün Kodu: 6468

Fiyat 9,9 TL + KDV

‹ŔÑjÂ0†¯İS»”V­ºiZÈ´°ÒªہވšLËÔJ›é¶ÜKØ=Ë¢Ng†ˆÌÁÎEHÿ9_þ Ä YW™M`. ¯n¢Çh&²IøÆ++Î_ª°I,y8‹ ¢ «"«d”nÀmÕ¡4%ž+ºjÚ@RÚ~ËR·}Ϧi#íbMvߓ¬è&–!cåtýI@Ìxl"ÁpÒOmE›5;Ž<†í>æÉ<š%Ⴃ]wE¼;f¶g¶#”%À‰ˆ£ÙÈ¢vÓ Þívêcí+‰5Á~Vï+֞Ž+eYl‚‘!d& Ÿö†“wÞÎС §ë(ÜL ö­ND4|êõ§ÑóLȪB¹¨ª×žÍ÷H-}°©ôu`ü䌼ª½ßN;ä^íwÊümÁÐUõEtŸÜµİ)x.o¨âËØu"ǹsÿSã šµààû#õÎGç˪v?umó XŸ/^•ÿÉ

• Termoderi kapak
• 13 x 21 cm
• Tarihsiz iç - çizgili
• 96 yaprak
• Serigraf, sıcak baskı ve UV baskıya uygundur.

Tarihsiz Defterler Kategorisindeki Diğer Ürünlerimiz